Nghị định 94/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/10/2020, quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Theo đó các Trung tâm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp 09 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế, được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu.

Tìm văn bảnTìm văn bản:

x
Quốc hội Việt Nam ADC Việt Nam Khách sạn Bamboo Phú Quốc Tiếp nhận quảng cáo miễn phí đối với doanh nghiệp XNK trực tiếp