Ngày 08 tháng 8 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xăng nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất và ổn định đời sống. Nghị định này có hiệu lực ngay trong ngày ban hành 08/8/2022.

Tìm văn bảnTìm văn bản:

x