Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh Quốc (UKVFTA) đã được ký kết và có hiệu lực từ 23 giờ ngày 31-12-2020. Hiệp định này kế thừa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)   -   Phapluatxnk.com áp dụng giảm phí dịch vụ tối đa trong thời kỳ có dịch kể từ Ngày 01/01/2021.

Tìm văn bảnTìm văn bản:

x