Ngày 23/3/2022, UBTV Quốc hội đã thông qua nghị quyết về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu, trong đó: xăng giảm 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 1.000 đồng/lít. Thời điểm áp dụng từ 01/ 4 đến 31/12/2022.

Tìm văn bảnTìm văn bản:

x