Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 đã điều chỉnh giảm thuế BVMT từ 3.000 đồng/lít xuống 2.100 đồng/lít đối với nhiên liệu bay (áp dụng từ 01/8/2020 - 31/12/2020)    -    Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 01/8/2020, EU sẽ xóa bỏ 85,6% dòng thuế nhập khẩu, Việt Nam sẽ xóa bỏ 48,5% dòng thuế nhập khẩu.

Tìm văn bảnTìm văn bản:

x