Uỷ ban thường vụ Quốc hội mới ban hành Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022 về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và mỡ nhờn có hiệu lực kể từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Tìm văn bảnTìm văn bản:

x