Nghị định 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ ban hành Biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021 - 2022, có hiệu lực kể từ ngày 21/5/2021, áp dụng cho các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký từ ngày 01/01/2021 đủ điều kiện. Trường hợp lô hàng xuất khẩu chưa có đủ chứng từ, chưa được hưởng thuế suất ưu đãi, trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai nếu người khai hải quan nộp bổ sung đầy đủ chứng từ quy định thì được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định UKVFTA.

Tìm văn bảnTìm văn bản:

x