Nghị định 103/2020/NĐ-CP ngày 04/09/2020, có hiệu lực từ kể từ ngày ký, quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu.  Theo đó, những loại gạo thơm tại Phụ lục kèm theo Nghị định được miễn thuế theo hạn ngạch khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu.

Tìm văn bảnTìm văn bản:

x